CERTIFIKÁTY_ISEEIT

NÁM MÔŽETE VERIŤ

elbacert | bezpečnosť informácií

Ing. Róbert Gustiňák

Riaditeľ certifikačného orgánu

Medzinárodná norma ISO 27001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB). Tento systém sa týka zriadenia, prevádzky a implementácie informačných služieb a informačnej bezpečnosti, ktorá bude chrániť firemné dáta a procesy pred zásahom zvonku. Jednoducho povedané, norma ISO 27001 obsahuje súhrn požiadaviek, ktoré by mala spoločnosť spĺňať, aby bola z hľadiska informačnej bezpečnosti považovaná za dôveryhodnú a bezpečnú.

Zavedením normy ISO 27001 do firmy bude možné ľahko identifikovať riziká a hrozby v oblasti informačných technológií a služieb a prijať zodpovedajúce opatrenia pre ich odstránenie. Vďaka implementácii bezpečnostných opatrení bude spoločnosť lepšie chránená pred kybernetickými útokmi alebo únikom dát. Firma s certifikáciou ISO 27001 má správne nastavené všetky procesy, ktoré chránia jej dáta.

Norma ISO 27001 je plne zlúčiteľná a vhodne dopĺňa ďalšie systémy manažérstva kvality, reprezentované normami manažérstva kvality ISO 9001 a environmentálneho manažérstva ISO 14001.

LENOVO | BUSINESS PARTNER PLATINUM

Ing. Vladimír Varzaly

Country Sales Manager, Slovakia

Spoločnosť I SEE IT získala po splnení požiadaviek najvyššiu úroveň partnerstva – Lenovo Platinum Business Partner.

Úroveň získaného partnerstva je podmienená obchodnými výsledkami spoločnosti a odbornými vedomosťami jej zamestnancov. Partnerská sieť Lenovo Partner Network (LPN) je program určený pre obchodných partnerov spoločnosti Lenovo, umožňujúci využívať ich podporu pri spoločných aktivitách.

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD | SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JuDr. Roman Konečný

Riaditeľ NBU

unicorn systems | software everywhere

Barbora Slančová

Sales Manager

elbacert | bezpečnosť informácií

Ing. Marek Krajčov

Riaditeľ certifikačného orgánu

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku.

Definícia „kvality” v ISO 9001 sa týka všetkých tých čŕt produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty (výrobky a služby) vyhovujú požiadavkám zákazníka.

ISO 9001 je určitá značka kvality produktu. Je to jedna časť záruk, pri ktorých zákazník získava dôveru vo váš podnik a tiež dôveru vo vaše činnosti či ponúkané produkty.

Ing. Marek Krajčov

Riaditeľ certifikačného orgánu

 Medzinárodná norma rady EN špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS). Z noriem ISO radu EN 14000 je práve norma ISO 14001 tou, podľa ktorej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje.

Základným zámerom normy 140001 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Norma nestanovuje žiadne absolútne požiadavky na environmentálne správanie, kladie však dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia (viac informácii: voda, ovzdušie, pôda, odpady, ochrana prírody www.iso-14001.sk) Základom je identifikácia všetkých možných environmentálnych aspektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

POLY | The technology behind the success.

Petr Tomáš

Business Development Manager

Spoločnosť I SEE IT je registrovaným partnerom a oprávňuje spoločnosť k nákupu a predaju produktov a služieb Poly na území Slovenskej republiky. 

Tomáš Tesař

Executive Director