CERTIFIKÁTY_ISEEIT

NÁM MÔŽETE VERIŤ

LENOVO | BUSINESS PARTNER PLATINUM

Ing. Vladimír Varzaly

Country Sales Manager, Slovakia

Spoločnosť I SEE IT získala po splnení požiadaviek najvyššiu úroveň partnerstva – Lenovo Platinum Business Partner.

Úroveň získaného partnerstva je podmienená obchodnými výsledkami spoločnosti a odbornými vedomosťami jej zamestnancov. Partnerská sieť Lenovo Partner Network (LPN) je program určený pre obchodných partnerov spoločnosti Lenovo, umožňujúci využívať ich podporu pri spoločných aktivitách.

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD | SLOVENSKEJ REPUBLIKY

JuDr. Roman Konečný

Riaditeľ NBU

unicorn systems | software everywhere

Barbora Slančová

Sales Manager

euroiso | viac oproti Štandardu

Ing. Marek Krajčov

Riaditeľ certifikačného orgánu

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku.

Definícia „kvality” v ISO 9001 sa týka všetkých tých čŕt produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty (výrobky a služby) vyhovujú požiadavkám zákazníka.

ISO 9001 je určitá značka kvality produktu. Je to jedna časť záruk, pri ktorých zákazník získava dôveru vo váš podnik a tiež dôveru vo vaše činnosti či ponúkané produkty.

Ing. Marek Krajčov

Riaditeľ certifikačného orgánu

 Medzinárodná norma rady EN špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS). Z noriem ISO radu EN 14000 je práve norma ISO 14001 tou, podľa ktorej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje.

Základným zámerom normy 140001 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Norma nestanovuje žiadne absolútne požiadavky na environmentálne správanie, kladie však dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia (viac informácii: voda, ovzdušie, pôda, odpady, ochrana prírody www.iso-14001.sk) Základom je identifikácia všetkých možných environmentálnych aspektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

POLY | The technology behind the success.

Petr Tomáš

Business Development Manager

Spoločnosť I SEE IT je registrovaným partnerom a oprávňuje spoločnosť k nákupu a predaju produktov a služieb Poly na území Slovenskej republiky. 

Tomáš Tesař

Executive Director