I SEE IT

LENOVO PLATINUM BUSINESS PARTNER

POstavenie
a profil spoloČnosti


Patríme medzi prominentných poskytovateľov IT riešení a služieb, vďaka nášmu osobnému know-how aplikujeme inovácie do praxe. Využívajúc naše dlhoročné skúsenosti, poskytujeme príkladné IT služby našim klientom v prostredí B2B a budujeme si pevné vzťahy. Na prvom mieste je pre nás kvalita služieb, spoľahlivosť, komunikácia a načasovanie jednotlivých krokov spolupráce.

PORTFÓLIO PRODUKTOV

Zameriavame sa na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu.

Vďaka nášmu know-how vieme systematicky na základe požiadavky klienta navrhnúť optimálne riešenie od dodávky IT infraštruktúry až po zaistenie prevádzky IT.

Dlhodobo spolupracujeme s osvedčenými vendormi a výrobcami, a tak Vám môžeme zaručiť 100- percentnú spokojnosť.

ODBORNÝ SERVIS

K dodávkam IT infraštruktúry poskytujeme autorizovaný záručný a pozáručný servis. Vďaka našim odborným znalostiam a skúsenostiam vieme zabezpečiť potrebný rozsah služieb u klienta. Samozrejmosťou sú aj individuálne servisné zmluvy s garantovanou lehotou opravy.

AUTORIZOVANÉ PARTNERSTVO

Sme významným obchodným partnerom svetových výrobcov a dodávateľov produktov a technológií. Vďaka absolvovaným školeniam a obchodným výsledkom disponujeme potrebnými autorizáciami popredných výrobcov, aby sme mohli našim klientom poskytovať komplexné služby na vysokej úrovni.

Lenovo, IBM, HP, Dell, Polycom, Cisco, Zebra, Kyocera, Lexmark, Sharp, Xerox, Microsoft, Vmware, Select DNA®,  Spacebar®,  Vivolink®

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Prispievame k zmysluplnosti v IT segmente, a preto spolupracujeme s významnými značkami a spoločnosťami.

Okrem našich štandardných služieb vieme zabezpečiť aj neštandardné požiadavky našich klientov, ako napríklad:

PROJEKTOVÉ RIEŠENIA

Funkčné integrované riešenia dosahujeme prepájaním systémov s inteligentnými nástrojmi automatizácie používaním najmodernejších technológií.  

VÝHRADNÝ PARTNER SELECTA DNA

V oblasti forenzného značenia ponúkame produkty na jedinečné označovanie vecí a osôb (majetku a páchateľa), kombinujúce kódovanie DNA s technológiou mikrobodiek.

Business portfólio I SEE IT

Oblasti nášho pôsobenia

Infraštruktúra a bezpečnosť

Dodávky HW a SW, IT infraštruktúra, Kybernetická bezpečnosť, Select DNA® – efektívna ochrana majetku na základe DNA

Technika a systémy

Prezentačná a ozvučovacia technika, audio-videokonferenčné systémy

Vzdelávanie a systémy

Riešenia podpory vzdelávania (e-learning), prevádzkový monitoring, Zabezpečovacie a kamerové systémy

Multimediálny obsah

Distribúcia a správa multimediálneho obsahu (digital signage)


Systémy a programovanie

Riadiace systémy a programovanie ovládacieho softwaru

Informačné a iné systémy

Elektronické zobrazovanie (cenovky, elektronický papier v priemysle, informačné kiosky, rezervačné systémy, vyvolávacie systémy)

rozumieme tomu, čo potrebujete

Pomáhame spoločnostiam a ľuďom spojiť sa a spoznať sa. Na základe našich skúseností a zrealizovaných projektov je naším cieľom naďalej poskytovať prvotriedne riešenia v spolupráci s našimi partnermi. Robíme osvetu čestnému obchodu, vymieňame si skúsenosti a veríme, že súčasťou nášho obchodu budú aj pevné vzťahy.